به محض اینکه سایت iran-mehr.com بالا اومد به مدت سه ماه سئو اولیه سایتشون رو انجام دادیم و نتایج خوبی حاصل شد.