آژانس دیجیتال مارکتینگ آدلان

طراحی و پیاده سازی اتوماسیون های بازاریابی

اتوماسیون بازاریابی یعنی استفاده از نرم‌افزار در جهت اتوماتیک کردن فعالیت‌های بازاریابی.
بسیاری از فعالیت‌های بازاریابی تکراری هستند؛ مثل بازاریابی ایمیلی، پست گذاری در شبکه‌های اجتماعی یا برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی.
امروزه شرکت‌های موفق برای کاهش هزینه های خود این قبیل فعالیت‌های خود را از طریق نرم‌افزارهای مناسب اتوماتیک سازی کرده‌اند.

محتوایی وارد نشده است.